Archív mesiaca: apríl 2021

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom( zoznam strany) str 1 str 2-3 str 4-5 str 7-8 str 9-6 str 10-11 Zoznam vlastníkov, ktorí požiadali o vrátenie užívacích práv k lesným pozemkom a svoje podania nedoplnili alebo neopravili

Testovanie Covid – 19 na Bukovej

Testovanie sa uskutoční v sále kultúrneho domu Buková. V sobotu 10.4.2021 od 9:00 hod. do 17:00 hod. Prestávka od 12:00 hod. do 13: 00. hod. Pre plynulé vybavenie je nainštalovaná kamera na monitorovanie počtu osôb ktorú môžete sledovať na internetovej stránke www.bukova.sk

Testovanie Covid – 19 na Bukovej

Testovanie sa uskutoční v sále kultúrneho domu Buková. V sobotu 03.04.2021 od 9:00 hod. do 16:00 hod. Prestávka od 12:00 hod. do 13: 00. hod. Pre plynulé vybavenie je nainštalovaná kamera na monitorovanie počtu osôb ktorú môžete sledovať na internetovej stránke www.bukova.sk