Obmedzenie užívania pitnej vody

V súvislosti so zaznamenanými zvýšenými odbermi pitnej vody v našej obci a dôsledku výrazného zníženia výdatnosti vodárenského zdroja z ktorého je napájaný verejný vodovod v našej obci je nutné pristúpiť k regulácii vody. Bratislavská vodárenská spoločnosť dôrazne žiada všetkých občanov, aby šetrne nakladali s pitnou vodou a zakazuje používať pitnú vodu na polievanie záhrad, trávnikov, napúšťanie bazénov, umývanie áut a ďalších spôsobov plytvania pitnou vodou.