PREHĽAD UDALOSTÍ V OBCI

Dátum (čas) Udalosť - Miesto konania
28.08.2017 (17:30-20:30) FK AŠK Slávia Trnava - FK TJ Družstevník Buková
01.09.2017 (08:00) Vývoz pet flaše
02.09.2017 (16:00-19:00) FK TJ Družstevník Buková - TJ Družstevník Dlhá - Futbalové ihrisko Buková
05.09.2017 (08:00) Vývoz KO
10.09.2017 (16:00-19:00) TJ Družstevník Opoj - FK TJ Družstevník Buková
11.09.2017 (08:00) Vývoz papier
17.09.2017 (15:30-18:30) FK TJ Družstevník Buková - OŠK - FO Slovenská Nová Ves - Futbalové ihrisko Buková
18.09.2017 (08:00) Vývoz pet flaše
19.09.2017 (08:00) Vývoz KO
23.09.2017 (15:30-18:30) FK TJ Družstevník Buková - OŠK Smolenice - Futbalové ihrisko Buková
27.09.2017 (08:00) Vývoz pet flaše
01.10.2017 (14:30-17:30) TJ Družstevník Vlčkovce - FK TJ Družstevník Buková
03.10.2017 (08:00) Vývoz KO
08.10.2017 (14:30-17:30) TJ Družstevník Dolné Dubové - FK TJ Družstevník Buková
11.10.2017 (08:00) Vývoz papier
14.10.2017 (20:00-23:30) Hodová zábava
15.10.2017 (14:30-18:30) FK TJ Družstevník Buková - TJ Družstevník Lovčice - Futbalové ihrisko Buková
17.10.2017 (08:00) Vývoz KO
21.10.2017 (14:00-17:00) TJ Družstevník Bíňovce - FK TJ Družstevník Buková
23.10.2017 (08:00) Vývoz pet flaše
1 2