PREHĽAD UDALOSTÍ V OBCI

Dátum (čas) Udalosť - Miesto konania
01.07.2017 (13:00-22:00) Oslava Dňa detí
07.07.2017 (08:00) Vývoz pet flaše
10.07.2017 (08:00) Vývoz papier
11.07.2017 (08:00) Vývoz KO
16.07.2017 (13:00-22:00) Futbalový turnaj o pohár starostu obce Buková
19.07.2017 (08:00) Vývoz pet flaše
25.07.2017 (08:00) Vývoz KO
02.08.2017 (08:00) Vývoz pet flaše
08.08.2017 (08:00) Vývoz KO
11.08.2017 (08:00) Vývoz papier
18.08.2017 (08:00) Vývoz pet flaše
19.08.2017 (08:00-23:30) Tenisový turnaj štvorhry mužov
22.08.2017 (08:00) Vývoz KO
01.09.2017 (08:00) Vývoz pet flaše
05.09.2017 (08:00) Vývoz KO
11.09.2017 (08:00) Vývoz papier
18.09.2017 (08:00) Vývoz pet flaše
19.09.2017 (08:00) Vývoz KO
27.09.2017 (08:00) Vývoz pet flaše
03.10.2017 (08:00) Vývoz KO
1 2