PREHĽAD UDALOSTÍ V OBCI

Dátum (čas) Udalosť - Miesto konania
26.12.2017 (08:00) Vývoz pet flaše
27.12.2017 (08:00) Vývoz KO
04.01.2018 (00:00) Vývoz pet flaše
09.01.2018 (00:00) Vývoz komunálneho odpadu
23.01.2018 (00:00) Vývoz komunálneho odpadu
25.01.2018 (00:00) Vývoz papier
29.01.2018 (00:00) Vývoz pet flaše
06.02.2018 (00:00) Vývoz komunálneho odpadu
07.02.2018 (00:00) Vývoz pet flaše
14.02.2018 (00:00) Vývoz papier
20.02.2018 (00:00) Vývoz komunálneho odpadu
28.02.2018 (00:00) Vývoz pet flaše
06.03.2018 (00:00) Vývoz komunálneho odpadu
09.03.2018 (00:00) Vývoz papier
12.03.2018 (00:00) Vývoz pet flaše
20.03.2018 (00:00) Vývoz komunálneho odpadu
26.03.2018 (00:00) Vývoz pet flaše
04.04.2018 (00:00) Vývoz komunálneho odpadu
07.04.2018 (00:00) Vývoz papier
11.04.2018 (00:00) Vývoz pet flaše
1 2