PREHĽAD UDALOSTÍ V OBCI

Dátum (čas) Udalosť - Miesto konania
01.07.2017 (13:00-22:00) Oslava Dňa detí
16.07.2017 (13:00-22:00) Futbalový turnaj o pohár starostu obce Buková
19.08.2017 (08:00-23:30) Tenisový turnaj štvorhry mužov
14.10.2017 (20:00-23:30) Hodová zábava
25.11.2017 (15:00-22:30) Posedenie dôchodcov
05.12.2017 (18:00-19:30) Stretnutie detí s Mikulášom
1 2