PREHĽAD UDALOSTÍ V OBCI

Dátum (čas) Udalosť - Miesto konania
11.10.2017 (08:00) Vývoz papier
14.10.2017 (20:00-23:30) Hodová zábava
17.10.2017 (08:00) Vývoz KO
23.10.2017 (08:00) Vývoz pet flaše
31.10.2017 (20:00) Vývoz KO
06.11.2017 (08:00) Vývoz papier
08.11.2017 (08:00) Vývoz pet flaše
14.11.2017 (08:00) Vývoz KO
22.11.2017 (08:00) Vývoz pet flaše
25.11.2017 (15:00-22:30) Posedenie dôchodcov
28.11.2017 (08:00) Vývoz KO
01.12.2017 (08:00) Vývoz papier
05.12.2017 (18:00-19:30) Stretnutie detí s Mikulášom
06.12.2017 (08:00) Vývoz pet flaše
12.12.2017 (08:00) Vývoz KO
26.12.2017 (08:00) Vývoz pet flaše
27.12.2017 (08:00) Vývoz KO
1 2