Archív autora: Katarína Andelková

Obmedzenie užívania pitnej vody

V súvislosti so zaznamenanými zvýšenými odbermi pitnej vody v našej obci a dôsledku výrazného zníženia výdatnosti vodárenského zdroja z ktorého je napájaný verejný vodovod v našej obci je nutné pristúpiť k regulácii vody. Bratislavská vodárenská spoločnosť dôrazne žiada všetkých občanov, aby šetrne nakladali s pitnou vodou a zakazuje používať pitnú vodu na polievanie záhrad, trávnikov, napúšťanie bazénov, umývanie áut a ďalších spôsobov plytvania pitnou vodou.

Štatistika obyvateľov obce Buková za rok 2016

Štatistika obyvateľov obce   V roku 2016 sa obci Buková narodili   Nolan Engel Nielsen Sofia Nicolussi Matias Bottek Igor Janson Jusko Matúš Pinkas   V roku 2016 nás navždy opustili   Melánia Lipárová Monika Hercegová Gabriela Škrabáková Anastázia Mikovíniová Mária Vitteková Jozef Serina   V roku 2016 sa prisťahovalo    21 obyvateľov V roku 2016 sa odsťahovalo      8 obyvateľov   V roku 2016 oslávili 80 rokov života Margita Vitteková Paulína Kiripolská Paulína Kiripolská Jozef Ondruš Rajmund Vittek Anna Závišová   V roku 2016 oslávila 90 rokov života Anna Škrabáková   Počet ...celý príspevok

Oznam klubu vojenskej histórie

Dňa 14.11.2015 v katastrálnom území obce Buková organizuje klub vojenskej histórie KVPH Dojč pešiu túru na zrúcaninu hrad Ostrý Kameň a následne na Záruby. Predpokladaný počet osôb je 10, ktoré sa budú pohybovať v určenom priestore v historických uniformách z obdobia rokov 1930-1945, a s expanznými zbraňami v zmysle zákona o zbraniach a strelive.