Správna likvidácia rúšok, rukavíc a ostatných hygienických pomôcok:

Rúška, rukavice, či vreckovky je potrebné pevne uzavrieť do plastovej tašky/vrecka. Takto zabalený hygienický odpad vhadzujte do nádob na zmesový komunálny odpad. Použité rúška, rukavice, či vreckovky NEPATRIA do triedeného odpadu! Po manipulácii s použitými hygienickými pomôckami si dôkladne umyte ruky.Tieto pravidlá vychádzajú z odporúčania MŽP SR, ktoré bolo potvrdené aj ÚVZ SR. Ich dodržiavanie je  dôležité. Svojim zodpovedným prístupom  občania pomáhajú chrániť zdravie  zamestnancov FCC Slovensko. Tlač PDF