Obmedzenie užívania pitnej vody

V súvislosti so zaznamenanými zvýšenými odbermi pitnej vody v našej obci a dôsledku výrazného zníženia výdatnosti vodárenského zdroja z ktorého je napájaný verejný vodovod v našej obci je nutné pristúpiť k regulácii vody. Bratislavská vodárenská spoločnosť dôrazne žiada všetkých občanov, aby šetrne nakladali s pitnou vodou a zakazuje používať pitnú vodu na polievanie záhrad, trávnikov, napúšťanie bazénov, umývanie áut a ďalších spôsobov plytvania pitnou vodou. Tlač PDF

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2017

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2017 K základným povinnostiam, ktoré je potrebné dodržiavať v prírode patrí: – nezakladať oheň na miestach, kde je to zakázané, alebo kde by sa mohol rozšíriť – využívať len oficiálne ohniská, ktoré sú bezpečné – neodhadzovať neuhasené cigarety – nedovoľovať deťom hry so zápalkami – rešpektovať príkazy a dodržiavať zákazy umiestnené na verejných miestach, najmä pri vstupe do lesa (zákaz kladenia ohňa, zákaz používania otvoreného ohňa a pod.) – v prípade spozorovania požiaru privolať okamžite hasičskú jednotku (č. tel. 150 – tiesňová linka, č. tel. ...celý príspevok