Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom( zoznam strany) str 1 str 2-3 str 4-5 str 7-8 str 9-6 str 10-11 Zoznam vlastníkov, ktorí požiadali o vrátenie užívacích práv k lesným pozemkom a svoje podania nedoplnili alebo neopravili Tlač PDF

Testovanie Covid – 19 na Bukovej

Testovanie sa uskutoční v sále kultúrneho domu Buková. V sobotu 10.4.2021 od 9:00 hod. do 17:00 hod. Prestávka od 12:00 hod. do 13: 00. hod. Pre plynulé vybavenie je nainštalovaná kamera na monitorovanie počtu osôb ktorú môžete sledovať na internetovej stránke www.bukova.sk Tlač PDF

Testovanie Covid – 19 na Bukovej

Testovanie sa uskutoční v sále kultúrneho domu Buková. V sobotu 03.04.2021 od 9:00 hod. do 16:00 hod. Prestávka od 12:00 hod. do 13: 00. hod. Pre plynulé vybavenie je nainštalovaná kamera na monitorovanie počtu osôb ktorú môžete sledovať na internetovej stránke www.bukova.sk Tlač PDF

Testovanie Covid – 19 na Bukovej

Testovanie sa uskutoční v sále kultúrneho domu Buková. V sobotu 27.3.2021 od 9:00 hod. do 18:00 hod. Prestávka od 12:00 hod. do 13: 00. hod. Pre plynulé vybavenie je nainštalovaná kamera na monitorovanie počtu osôb ktorú môžete sledovať na internetovej stránke www.bukova.sk Tlač PDF

OZNAM: Otvorenie materskej školy Buková

Riaditeľka MŠ Buková oznamuje všetkým rodičom detí, ktoré navštevujú materskú školu Buková, že od 22.marca sa otvára materská škola. Každý zástupca dieťaťa, ktorý privedie do škôlky alebo vyzdvihne dieťa zo škôlky odovzdá učiteľke čestné prehlásenie a vyhlásenie o bezinfekčnosti. Tlačivo si môžete vyzdvihnúť pri testovaní alebo stiahnuť TU Tlačivo o bezinfekčnosti(1) Čestné prehlásenie MŠ testovanie (1) Tlač PDF