VŠETKY DOKUMENTY


Celkový počet súborov na stránke 24, s celkovou veľkosťou 5,3 MB z toho:


Obecné dokumenty (24)

   Výzva na predkladanie ponúk. Multifunkčné ihrisko a šatne.  ( » 87,0 kB   ≡ 13.11.2017 o 15:38   ⇓ 0x )
   Výzva na predkladanie ponúk. Multifunkčné ihrisko a šatne.  ( » 44,3 kB   ≡ 13.11.2017 o 15:14   ⇓ 38x )
   Výzva na predkladanie ponúk. Multifunkčné ihrisko a šatne.  ( » 443,7 kB   ≡ 13.11.2017 o 15:13   ⇓ 63x )
   Výzva na predkladanie ponúk. Multifunkčné ihrisko a šatne.  ( » 255,4 kB   ≡ 13.11.2017 o 14:54   ⇓ 29x )
   Návrh Záverečného účtu za rok 2016  ( » 33,2 kB   ≡ 30.05.2017 o 07:57   ⇓ 62x )
   Výzva na predkladanie ponúk  ( » 344,6 kB   ≡ 11.05.2017 o 08:36   ⇓ 156x )
   Príloha č.7 Finančný rámec pre realizáciu PHSR obce Buková na roky 2015 -2020  ( » 48,0 kB   ≡ 18.11.2016 o 13:00   ⇓ 82x )
   Príloha č.6 k PHSR obce Buková na roky 2015 -2020 - MS príklad  ( » 21,5 kB   ≡ 18.11.2016 o 13:00   ⇓ 41x )
   Príloha č.5 k PHSR obce Buková na roky 2015 -2020 - Programová štruktúra  ( » 22,2 kB   ≡ 18.11.2016 o 12:59   ⇓ 41x )
   Príloha č.4 k PHSR obce Buková na roky 2015 -2020 - Akčný plán  ( » 53,1 kB   ≡ 18.11.2016 o 12:59   ⇓ 43x )
   Príloha č.3 k PHSR obce Buková na roky 2015 -2020 - Zoznam skratiek  ( » 15,7 kB   ≡ 18.11.2016 o 12:58   ⇓ 39x )
   Príloha č.2 k PHSR obce Buková na roky 2015 -2020 - Zoznam informačných zdrojov  ( » 19,1 kB   ≡ 18.11.2016 o 12:58   ⇓ 40x )
   Príloha č.1 k PHSR obce Buková na roky 2015 -2020 - Zoznam členov riadiaceho tímu  ( » 17,5 kB   ≡ 18.11.2016 o 12:57   ⇓ 43x )
   PHSR obce Buková na roky 2015 -2020  ( » 1,4 MB   ≡ 18.11.2016 o 12:54   ⇓ 80x )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 20.11.2015  ( » 105,5 kB   ≡ 01.07.2016 o 10:58   ⇓ 0x )
   Správa o činnosti a program rozvoja obce Buková za obdobie 2006-2010  ( » 56,5 kB   ≡ 08.11.2010 o 12:58   ⇓ 161x )
   Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Buková  ( » 90,0 kB   ≡ 16.09.2010 o 12:56   ⇓ 112x )
   Pracovný a odmeňovací poriadok obecného úradu Buková  ( » 107,0 kB   ≡ 16.09.2010 o 12:50   ⇓ 270x )
   Smernica k postupu pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb v podmienkach Obecného úradu Buková  ( » 66,5 kB   ≡ 06.09.2010 o 12:57   ⇓ 120x )
   Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Buková  ( » 1,8 MB   ≡ 14.12.2007 o 12:49   ⇓ 180x )
   Štatút obce Buková  ( » 145,0 kB   ≡ 04.10.2007 o 13:00   ⇓ 149x )
   Štatút knižnice obce Buková  ( » 37,0 kB   ≡ 04.10.2007 o 12:59   ⇓ 96x )
   Program odpadového hospodárstva obce Buková  ( » 81,5 kB   ≡ 04.10.2007 o 12:54   ⇓ 189x )
   Organizačný poriadok obecného úradu Buková  ( » 45,5 kB   ≡ 04.10.2007 o 12:47   ⇓ 107x )

Nenašli ste to čo ste hľadali? Zadajte do vyhľadávacieho okienka požadovaný textový reťazec a stlačte VYHĽADAŤ.

   
Poznámka: Údaje uvedené za názvom súboru :VEĽKOSŤ-DÁTUM PRIDANIA-POČET ZOBRAZENÍ)