OBECNÉ DOKUMENTY


Celkový počet súborov na stránke 18, s celkovou veľkosťou 4,1 MB z toho:


Obecné dokumenty (18)

   Príloha č.7 Finančný rámec pre realizáciu PHSR obce Buková na roky 2015 -2020  ( » 48,0 kB   ≡ 18.11.2016 o 13:00   ⇓ 24x )
   Príloha č.6 k PHSR obce Buková na roky 2015 -2020 - MS príklad  ( » 21,5 kB   ≡ 18.11.2016 o 13:00   ⇓ 11x )
   Príloha č.5 k PHSR obce Buková na roky 2015 -2020 - Programová štruktúra  ( » 22,2 kB   ≡ 18.11.2016 o 12:59   ⇓ 10x )
   Príloha č.4 k PHSR obce Buková na roky 2015 -2020 - Akčný plán  ( » 53,1 kB   ≡ 18.11.2016 o 12:59   ⇓ 12x )
   Príloha č.3 k PHSR obce Buková na roky 2015 -2020 - Zoznam skratiek  ( » 15,7 kB   ≡ 18.11.2016 o 12:58   ⇓ 10x )
   Príloha č.2 k PHSR obce Buková na roky 2015 -2020 - Zoznam informačných zdrojov  ( » 19,1 kB   ≡ 18.11.2016 o 12:58   ⇓ 9x )
   Príloha č.1 k PHSR obce Buková na roky 2015 -2020 - Zoznam členov riadiaceho tímu  ( » 17,5 kB   ≡ 18.11.2016 o 12:57   ⇓ 10x )
   PHSR obce Buková na roky 2015 -2020  ( » 1,4 MB   ≡ 18.11.2016 o 12:54   ⇓ 25x )
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 20.11.2015  ( » 105,5 kB   ≡ 01.07.2016 o 10:58   ⇓ 0x )
   Správa o činnosti a program rozvoja obce Buková za obdobie 2006-2010  ( » 56,5 kB   ≡ 08.11.2010 o 12:58   ⇓ 117x )
   Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Buková  ( » 90,0 kB   ≡ 16.09.2010 o 12:56   ⇓ 87x )
   Pracovný a odmeňovací poriadok obecného úradu Buková  ( » 107,0 kB   ≡ 16.09.2010 o 12:50   ⇓ 202x )
   Smernica k postupu pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb v podmienkach Obecného úradu Buková  ( » 66,5 kB   ≡ 06.09.2010 o 12:57   ⇓ 93x )
   Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Buková  ( » 1,8 MB   ≡ 14.12.2007 o 12:49   ⇓ 90x )
   Štatút obce Buková  ( » 145,0 kB   ≡ 04.10.2007 o 13:00   ⇓ 116x )
   Štatút knižnice obce Buková  ( » 37,0 kB   ≡ 04.10.2007 o 12:59   ⇓ 73x )
   Program odpadového hospodárstva obce Buková  ( » 81,5 kB   ≡ 04.10.2007 o 12:54   ⇓ 124x )
   Organizačný poriadok obecného úradu Buková  ( » 45,5 kB   ≡ 04.10.2007 o 12:47   ⇓ 80x )

Nenašli ste to čo ste hľadali? Zadajte do vyhľadávacieho okienka požadovaný textový reťazec a stlačte VYHĽADAŤ.

   
Poznámka: Údaje uvedené za názvom súboru :VEĽKOSŤ-DÁTUM PRIDANIA-POČET ZOBRAZENÍ)