VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

PROFIL OBSTARÁVATEĽA

Verejný obstarávateľ: Obec Buková
Sídlo: Obec Buková -obecný úrad, SK-919 10 Buková 50
Štatutárny zástupca: Miloš Herceg, starosta obce

Obec Buková je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto Zákona.Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto Zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.

Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”) upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.
Kontakt na štatutára
E-mail: starosta@bukova.sk, Tel. číslo: +421 33 5578127

DOKUMENTY


Celkový počet súborov na stránke 1, s celkovou veľkosťou 1,1 MB z toho:


Verejné obstarávanie (1)

   Výzva na predkladanie ponúk  ( » 1,1 MB   ≡ 06.04.2017 o 13:22   ⇓ 37x )

Nenašli ste to čo ste hľadali? Zadajte do vyhľadávacieho okienka požadovaný textový reťazec a stlačte VYHĽADAŤ.

   
Poznámka: Údaje uvedené za názvom súboru :VEĽKOSŤ-DÁTUM PRIDANIA-POČET ZOBRAZENÍ)