KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ AKCIE

Pochovávanie basy

Deň matiek 08.05.2016

Nesiem Ti ruže, mamička moja, lebo dnes veľký sviatok máš. Keď sa nám oči po tichu spoja, želanie bez slov rozoznáš. Krásne básničky a piesne zazneli z úst bukovských detí MŠ a ZŠ pri príležitosti osláv Dňa matiek.

Stavanie Mája 30.04.2016

V sobotu dňa 30. 4. 2016 Obecný úrad Buková a Dobrovoľný hasičský zbor Buková zorganizovali a uskutočnili „tradične stávanie mája pred hasičskou zbrojnicou“,

Maškarný ples 23.01.2016

Obecný úrad Buková spolu s poslancami OZ zorganizovali Maškarný ples na ktorom zúčastnení predviedli krásne kostýmy. V dobrej nálade sa všetci zabávali až do rána.

Stretnutie s Mikulášom 05.12.2015

Stretnutie s Milulášom sa konalo ako po iné roky 05.12.2015 v dobrej nálade pri varenom vínku a čaji. Deti spolu s Mikulášom rozsvietili vianočný stromček pri ktorom deti zarecitovali básničky a odmenou im bol darček od Mikuláša.

Posedenie s dôchodcami 28.11.2015

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším Obecný úrad a obecné zastupiteľstvo pripravilo Katarínske posedenie s dôchodcami. Do tanca aj na počúvanie všetkým zahrala hudobná skupina DUO PEXESO. Deti z Bukovej pripravili pekný program. Ďakujeme členom klubu dôchodcov, že zaspievali ich krásnu hymnu.