KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ AKCIE

Deň matiek 14.05.2017

Všetky kvety do rúk mamy, skladám ako drahokamy. Za jej lásku, plnú nehy, za zelené detské brehy. Za jej štedrosť, starosť v hlave, za dni šťastné, za dni hravé, za rozprávky nad kolískou, za to, že vždy stojí blízko. Pri príležitosti osláv Dňa matiek recitovali básne, spievali a tancovali deti z MŠ Buková a ZŠ Trstín.

Stavanie mája 30.04.2017

V nedeľu 30.apríla 2017 Obecný úrad a Dobrovoľný hasičský zbor Buková pripravili ,,tradičné stavanie mája"pred požiarnou zbrojnicou.

Pochovávanie basy

Deň matiek 08.05.2016

Nesiem Ti ruže, mamička moja, lebo dnes veľký sviatok máš. Keď sa nám oči po tichu spoja, želanie bez slov rozoznáš. Krásne básničky a piesne zazneli z úst bukovských detí MŠ a ZŠ pri príležitosti osláv Dňa matiek.

Stavanie Mája 30.04.2016

V sobotu dňa 30. 4. 2016 Obecný úrad Buková a Dobrovoľný hasičský zbor Buková zorganizovali a uskutočnili „tradične stávanie mája pred hasičskou zbrojnicou“,

Maškarný ples 23.01.2016

Obecný úrad Buková spolu s poslancami OZ zorganizovali Maškarný ples na ktorom zúčastnení predviedli krásne kostýmy. V dobrej nálade sa všetci zabávali až do rána.