KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ AKCIE

Stretnutie s Mikulášom 05.12.2015

Stretnutie s Milulášom sa konalo ako po iné roky 05.12.2015 v dobrej nálade pri varenom vínku a čaji. Deti spolu s Mikulášom rozsvietili vianočný stromček pri ktorom deti zarecitovali básničky a odmenou im bol darček od Mikuláša.

Posedenie s dôchodcami 28.11.2015

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším Obecný úrad a obecné zastupiteľstvo pripravilo Katarínske posedenie s dôchodcami. Do tanca aj na počúvanie všetkým zahrala hudobná skupina DUO PEXESO. Deti z Bukovej pripravili pekný program. Ďakujeme členom klubu dôchodcov, že zaspievali ich krásnu hymnu.

Deň matiek 10.05.2015

Mama je tým slovom, ktoré sa v cudzom jazyku učiť netreba. Prečo je to tak? Veď je to také jednoduché ...Veď práve mama je tým človekom, ktorý nám daroval to najcennejšie, čo vôbec môže človek človeku darovať - ľudský život. V nedeľu 10.05.2015 sme si pripomenuli sviatok mamičiek.

Stavanie Mája - 30.04.2015

Príjemný pred prvomájový večer strávili všetci tí, ktorí prijali pozvanie organizátorov – obce Buková a Dobrovoľného hasičského zboru Buková na tradičné a obľúbené podujatie - Stavanie Mája. Pán starosta všetkých privítal. Potom deti vyzdobili zelený Máj stužkami. Osvedčené občerstvenie, kapustnicu pripravili poslanci obecného zastupiteľstva. Občania si pochutnávali aj na kvalitnom vínku a pagáčikoch. Na stavaní Mája v Bukovej sa zúčastnilo množstvo ľudí všetkých vekových kategórií a nielen Bukovčanov. Čo ich sem prilákalo, či chutná kapustnica alebo tradične vynikajúca atmosféra, nevedno. Ale organizátorov to každoročne teší.

Pochovávanie basy 14.02.2015

14.02.2015 sa prišli naši spoluobčania zozlúčiť s našou milovanou basou tancom a spevom.

Detský karneval 08.02.2015

08.02.2015 zorganizovali rodičia v spolupráci s obecným úradom Detský karneval. Deti mali pripravené malé občerstvenie, rôzne súťaže a nechýbala ani bohatá tombola.

Deň Matiek - 10.05.2014

Mama – slovo ktoré sa naučí snáď každé dieťa ako prvé. Právom si druhú májovú nedeľu pripomíname sviatok všetkých matiek. I tento rok sme sa rozhodli pozvať naše mamičky a staré mamy do nášho kultúrneho domu, aby sme vzdali hold tej najvýznamnejšej úlohe ženy, byť matkou. A tak ako vo svojom príhovore pripomenul starosta obce, ruky matky sú nikým a ničím nenahraditeľné, nie len v druhú májovú nedeľu ale po celý rok si chráňme a uctievajme nielen matky, ale všetky ženy, pretože jedine ony sú nositeľmi života. Veríme, že sa naše matky cítili v nedeľu príjemne a že si oddýchli od svojich každodenných povinností pri vystúpení detí z materskej a základnej školy. K dobrej nálade prispela aj hudobná skupina

Stavanie Mája - 30.04.2014

Obec v spolupráci s dobrovoľným hasičským zborom zorganizovali v predvečer 1. mája oslavy. Deti vyzdobili stužkami zelený máj. Hasiči napli svoje svaly a postavili máj pri hasičskej zbrojnici. Starosta obce Miloš Herceg privítal občanov nielen z našej obce. Obec zabezpečila občerstvenie. Podával sa chutný guláš, pagáče, vínko a kofola.

Mikuláš na Bukovej - 05.12.2013

Mikuláš nezabudol na bukovské deti ani v tomto roku. Spoločne s deťmi rozsvietil vianočný stromček, pri ktorom rozdal všetkým deťom sladkosti. Deti mu za odmenu zarecitovali básničky a zaspievali piesne. Rodičia sa zohriali pri varenom víne a deti pri teplom čaji.

Posedenie s dôchodcami - 23.11.2013

Pri príležitosti mesiaca úcty k starším občanom a blížiacich sa vianočných sviatkov sme 23. novembra pripravili tradičné posedenie dôchodcov. Stretnutie otvoril starosta obce. Zhodnotil, čo sa v našej obci udialo počas roka. Minútou ticha sme si uctili pamiatku občanov, ktorí už nie sú medzi nami. Nasledovalo vystúpenie detí miestnej základnej a materskej školy, ktoré svojimi pesničkami rozospievali všetky babky a dedkov. O dobrú náladu sa postarala dychová hudba Križovianka, ktorá dôchodcov nielen rozospievala ale aj roztancovala. Ďakujeme všetkým, ktorí sa na príprave tejto milej akcie zúčastnili.