KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ AKCIE

Deň Matiek - 12.05.2013

Dňa 12.05.2013 sme oslávili sviatok všetkých mamičiek, pre ktoré si deti základnej a materskej školy pripravili básne a piesne. Program spestrili tanečnice, ktoré zatancovali orientálne tance. Na záver sme si všetci zaspievali s Rasťom Kalenským.

Návšteva cirkusu - 04.05.2013

Dňa 04.05.2013 prišiel do našej obce cirkus, ktorý svojím vystúpením spestril voľný čas našich detí. V programe ukázali svoje artistické kúsky živé zvieratká a klauni.

Posilnime a prehĺbme spoločné väzby - 30.04.2013

Dňa 30.04.2013 sa uskutočnila spoločná akcia pre podporu výstupov projektu OP CS SR-ČR 2007 – 2013 „Posilnime a prehĺbme spoločné väzby“, v rámci ktorej boli prezentované aktivity so spoločným partnerom z Českej republiky. Na akcii vystúpili deti Základnej a materskej školy Buková. Pri tejto príležitosti miestny hasiči postavili Máj. Pre všetkých hostí bolo zabezpečené občerstvenie.

Medzinárodný Deň Detí - 01.06.2012

Základná škola s materskou školou v Bukovej v spolupráci s Obecným úradom Buková pripravili 01. júna 2012 v Centre voľného času v Bukovej pre naše deti oslavu MDD. Spolu s deťmi prišli i niektoré mamičky, ktoré sa postarali o zábavu a rôzne súťaže, za ktoré boli deti odmenené sladkosťami a hračkami, ktoré si mohli vybrať v pripravenom detskom bazáre.