OSTATNÉ OBECNÉ AKCIE

Súťaž vo varení gulášu - 18.05.2013

Obecný úrad Buková v spolupráci s TJ Družstevník Buková zorganizovali 3. ročník súťaže vo varení kotlíkového gulášu, ktorá sa uskutočnila dňa 18.05.2013. Súťaže sa zúčastnilo 12 družstiev. Porota vyhodnotila najlepšie guláše, ktoré boli odmenené. Tí, ktorí nevyhrali, si môžu prísť vyskúšať svoje kulinárske schopnosti na budúci rok. Na treťom mieste sa umiestnilo družstvo „Nižňanci“, na druhom mieste skončili „ROTEX“ a víťazmi tohto ročníka sa stali „Pláňavkári“. Všetkým zúčastneným družstvám ďakujeme a výhercom srdečne blahoželáme.

Brigáda DHZ Buková - 27.04.2013

Dňa 27.04.2013 členovia Dobrovoľného hasičského zboru Buková zorganizovali brigádu úpravy potokov a okolia Hasičskej zbrojnice.