PODNIKANIE V OBCI

COOP JEDNOTA

Prevádzka Buková č. 33


ALENA ŠČEPKOVÁ

Maloobchod s textilom a galantérnym tovarom
Prevádzka Buková č. 48


KRČMA U JANISA

Buková č. 143, Telefón: +421 903 30030


MARTIN NICOLUSSI

Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
Buková č. 33


 

PAVOL HERCEG

Stolárstvo, tesárstvo
Buková č. 251


MILAN JARABA

Pílenie dreva u zákazníkov, spracovanie a predaj palivového dreva, zakurovacích štiepok
Buková č. 178, Telefón: +421 905 334565, E-mail: palivo@jaraba.eu


MIRROR’S, spol. s r.o.

Sklenárske práce a stolárstvo
Buková č. 303, Telefón: +42133 5345791


JOZEF PETROVIČ – MR. JOFO

Výroba výrobkov z dreva, demolácie a zemné práce, prípravné práce na stavbu, brúsenie a leštenie kovov, kovoobrábanie
Buková č. 51, Telefón: +421 903 940026


ĽUBOMÍR VITTEK

Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
Sokolské chaty č. 68


RUDOLF ŠVEC – ZDRUŽENIE TIRŠ

Natieračské práce, zváračské práce, zámočníctvo, montáž vodomerov na teplú a studenú vodu, montáž meračov tepla, montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba vyhradených plynových zariadení
Buková č. 67


 

AD-CHÉMIA s.r.o.

Poradenstvo a konzultačné služby v oblasti kvalifikovanej chémie, vedenie účtovníctva
Buková 275, Telefón: +421 33 5578216


MGR. OĽGA BOTTEKOVÁ – AGENTÚRA DOMÁCEJ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI

Buková č. 290, Telefón: +421 908 119204


MILOŠ DETKO DM-DATA

Poradenská a konzultačná činnosť pre software a hardware
Buková č. 296, Telefón: +421 905 708136


MIROSLAVA ORAVSKÁ – EKONOMIK

Vedenie účtovníctva
Buková č. 152


ZUZANA VITTEKOVÁ “EKOM Z+V”

Vedenie účtovníctva, sekretárske a kancelárske služby, automatizované spracovanie dát
Buková č. 22


LIBOR VITTEK – VILI-FARBY LAKY

Tónovanie farieb, maliarske a natieračské práce, výroba náterových látok, lakov a krycích materiálov
Buková č. 89, Telefón: +421 33 5589474


MILAN PETROVIČ

Opravy cestných motorových vozidiel
Buková č. 51


MILAN ŠTUDENC – BOMIL TRANS

Cestná motorová doprava – vnútroštátna nákladná cestná doprava
Buková č. 54, Telefón: +421 33 5578217


POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO

Buková č. 270, Telefón: +421 33 5353491


ROBERT ONDRUŠ – ROTEX

Príprava a spriadanie textilných nití a vlákien
Buková č. 270


VÝROBA KAMEŇA A PIESKOV, spol. s r.o.

Opravy strojov a prístrojov s mechanickým pohonom, vykonávanie trhacích prác, činnosť vykonávaná banským spôsobom
Telefón: +421 33 5589274