OBECNÝ ÚRAD BUKOVÁ

Obec Buková – obecný úrad
SK-919 10 Buková 50

IČO: 00312339
DIČ: 2021133686
Číslo účtu: SK03 0200 0000 0000 0612 3212
Bankový ústav: Všeobecná úverová banka a.s.

Telefón (sekretariát): +421 33 5578146
Telefón (starosta): +421 33 5578127
Fax: +421 33 5578146
E-mail: obec@bukova.sk

Obecný úrad v Bukovej nemá matriku. Matrika je v obci Trstín. Obecný úrad vykonáva stavebnú činnosť, overuje písomnosti a podpisy, vykonáva a rozhoduje o opatrovateľskej službe v obci, je zriaďovateľom ZŠ a MŠ Buková, spravuje školskú stravovňu a školský klub. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet, rieši žiadosti podávané obecnému úradu, vyhodnocuje plnenie rozpočtu, rieši sociálne otázky. Obecný úrad vznikol 01.04.1991, kedy sa stal samosprávnym orgánom, od tej doby z veľkej časti samofinancuje svoje fungovanie. Poslanci obecného zastupiteľstva riešia spoločne úlohy celej obce, obec nie je rozdelená na volebné obvody.

Pondelok 07:30-15:30
Utorok 07:30-11:30 11:30-15:30 (neúradné hodiny)
Streda 07:30-17:30
Štvrtok 07:30-15:30
Piatok 07:30-13:30

Katarína Andelková

  • od 01.05.2007 – odborný referent

Martina Botteková

  • od 01.05.2017 – ekonómka

Prosím vložte vaše kontaktné detaily a krátku správu nižšie a ja sa vám pokúsim odpovedať čo najskôr.

ADRESA

Spoločný obecný úrad
Kollárova 8
SK – 917 77 Trnava

::naplánovať trasu

KONTAKT

Vedúca spoločného obecného úradu: Ing. Erika Nemčeková
Kancelária č.102   Telefón: 033 / 55 64 402
Podateľňa: Emília Púčiková, Mária Kőszegyová
Kancelária č.107   Telefón: 033 / 53 54 090


PÔSOBNOSŤ SPOLOČNÉHO OBECNÉHO ÚRADU

  • stavebné konanie
  • pozemné komunikácie
  • vodné hospodárstvo
  • ochrana prírody a krajiny
  • schvaľovanie výrubu stromov: Ing. Erika Nemčeková (prednostka SOÚ) kancelária č. 102, tel:  033/5564402

Pôsobnosť pre obec Buková: Jana Dzíbelová , Kancelária č. 104, tel:  033/55 64345
Vydanie Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu: Mgr. Mária Gavenčiaková
, kancelária č. 16, tel:  033/5564412

STRÁNKOVÉ HODINY

Pondelok 07:30-12:00 12:30-15:00
Utorok nestránkový deň
Streda 07:30-12:00 12:30-17:00
Štvrtok 07:30-12:00 12:30-15:00
Piatok 07:30-13:00