Oznámenie o konaní zasadnutia Obecného zastupiteľstva Buková

Na základe parag. 12, odsek 1 zákona č. 369/90 Zb o obecnom zriadení , starosta obce Buková zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva Buková na 12. marca 2018 ( pondelok ) o 18:00 hod., do zasadačky OcÚ Buková. Pozvánka v prílohe.