Oznámenie o konaní zasadnutia Obecného zastupiteľstva Buková

Na základe parag. 12, odsek 1 zákona č. 369/90 Zb o obecnom zriadení, starosta obce Buková zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva Buková na 13.12.2018 ( štvrtok ) o 18:00 hod., do zasadačky OcÚ Buková.Pozvánka v prílohe.