Oznámenie o konaní zasadnutia Obecného zastupiteľstva Buková

Na základe parag. 12, odsek 1 zákona č. 369/90 Zb o obecnom zriadení, starosta obce Buková zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva Buková na 24.06.2020 ( streda ) o 18:00 hod., do zasadačky OcÚ Buková.

Pozvánka OZ jún 2020 v prílohe