Oznámenie o konaní zasadnutia Obecného zastupiteľstva BUKOVÁ

Na základe § 12, ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení starosta obce Buková zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva Buková na 09. decembra 2016 (piatok) o 18:00 hod. do zasadačky OcÚ Buková. Pozvánka v prílohe.