Oznámenie o konaní zasadnutia Obecného zastupiteľstva BUKOVÁ.

Na základe § 12, ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení starosta obce Buková zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva Buková na 11.septembra 2017 (pondelok) o 19:00 hod. do zasadačky OcÚ Buková. Pozvánka v prílohe.