Testovanie Covid – 19 na Bukovej

Testovanie sa uskutoční v sále kultúrneho domu Buková.

V sobotu 03.04.2021 od 9:00 hod. do 16:00 hod.

Prestávka od 12:00 hod. do 13: 00. hod.

Pre plynulé vybavenie je nainštalovaná kamera na monitorovanie počtu osôb ktorú môžete sledovať na internetovej stránke www.bukova.sk