COOP JEDNOTA BUKOVÁ

Členská základňa Jednoty Buková mala ku dňu transformácie v roku 1992 43 členov. V roku 1993 mala 40 členov. Vo volebnom období r. 1991-1996 zastupoval členskú základňu 3-členný dozorný výbor v zložení: Irena Serinová – predseda a členovia Anna Detková, František Nádaský. Do roku 1992 Jednota prevádzkovala na Bukovej 4 prevádzkové jednotky v 2 budovách. V roku 1992 bola odovzdaná do prenájmu staršia budova, v ktorej bola prevádzka mliekárne a mäsa a mäsových výrobkov. V roku 1993 bola daná do prenájmu budova s potravinami a pohostinstvom. Pohostinstvo je naďalej v prenájme Tibora Škrabáka, ale predajňu potravín prevzala terajšia COOP Jednota do svojho užívania.
Pre volebné obdobie 1996-2001 bola za predsedu dozornej rady zvolená Anna Závišová, č. 6 a pre volebné obdobie 2001 – 2006 bola za predsedu dozornej rady zvolená Ing. Darina Ondrušová.