DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR

V súčasnosti je stále činný požiarny zbor Buková. Dobrovoľní požiarnici sú organizovaní v DPZ Buková. DPZ Buková má 28 členov. Počas roka sa zúčastňujú viacerých súťaží a stráženia „Božieho hrobu“ v miestnom kostole počas Veľkej noci. Organizujú i tanečné zábavy.