KLUB DÔCHODCOV

Dňa 28. septembra 2009 bol v spolupráci a za účinnej pomoci Obecného úradu Buková v Bukovej zriadený Klub dôchodcov Buková. Na prvom zasadnutí bolo prijatých 35 členov a zvolený výbor Klubu dôchodcov a revízna komisia.

  • Predseda: Štefan Horváth
  • Podpredseda: Viera Farkašová
  • Pokladník: Anna Molnárová
  • Revízna komisia: Anna Detková, Margita Hercegová, Rozália Kiripolská a Emília Hačová.

Ku dňu 8. februára 2010 vzrástol počet členov klubu na 44. Dôchodcovia prijali aj hymnu Klubu dôchodcov Buková.