SLOVENSKÝ ZVÄZ ZÁHRADKÁROV

Počas svojho pôsobenia každoročne na Vincenta (sv. Vincent – patrón lesných robotníkov) – okolo 21. januára organizoval záhradkársku zábavu, ktorá mala veľmi vysokú úroveň. Zábava prebiehala vždy v pekne vyzdobenej sále (stromčeky, ovocie) a radi na ňu chodili nielen Bukovčania, ale aj návštevníci z okolitých obcí. Túto organizácia pravidelne organizovala v jesennom období i výstavky ovocia a zeleniny.