Zmeny v opatreniach platné od 20.5.2020 (nosenie rúšok v exteriéri, ďalšie uvoľňovanie činnosti prevádzok obchodov a služieb, organizovanie hromadných podujatí:

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4132